Dansk Border & Fifeklub

Stiftet 2008

 Aktuelt nyt

  


Lars Andersen fotoTak for valget…

Det har ikke været min store ambition eller lyst, der var udgangspunktet for at sige ja til formandsposten – det var vel nærmest af nød, da andre emner tilsyneladende var udtømt.

Desværre er der nogle der enten har mistet lysten, ikke kan afse den fornødne tid eller er blevet sygdomsramt.

En stor tak skal lyde til de afgående bestyrelsesmedlemmer, der har ydet en indsats for foreningen.

Indrømmet – jeg har ikke den store erfaring med fuglehold, da jeg er forholdsvis ny i ”faget”, men har til gengæld en god erhvervsmæssig baggrund fra en stor arbejdsplads, formandskab i anden forening, lyst til at gøre en indsats og så den helt almindelige sunde fornuft.

På den nylig afholdte generalforsamling fremlagde vi, tre tilbageblevne bestyrelsesmedlemmer, et forslag om at vi snildt kunne ”nøjes” med max. 4 personer i bestyrelsen. For det første udgør det næsten 25 % af samtlige aktive medlemmer og for det andet er det vores klare overbevisning, at det ”daglige” arbejde vil blive meget lettere, jo færre personer der skal få kalenderen til at matche.

Det er bestemt ikke et udtryk for, at vi ikke vil bredden og suppleanter er selvfølgelig hjertelig velkomne når der afholdes bestyrelsesmøder. Desuden bliver flere medlemmer involveret i bl.a. udstillingsudvalg, når vi nærmer os foreningens store aktivitet – Nordisk åben.

På vegne af den nye bestyrelse vil jeg gerne fastslå, at vi vil arbejde aktivt for foreningen og dermed for alle medlemmernes interesser. Personligt glæder jeg mig til samarbejdet med det nye bestyrelsesmedlem Bjarne Pedersen og er overbevist om, at han vil falde godt ind i det i forvejen gode samarbejde vi har i bestyrelsen. Der vil snarest blive holdt møde i bestyrelsen, hvor vi bl.a. vil konstituere os.

Næste gang vi mødes i regi af foreningen, er det de hyggelige sommermøder, henholdsvis øst og vest for Storebælt.

Så hermed vil jeg gerne byde ind med værtskabet for mødet i vest. Samtidig håber vi, at et medlem i øst vil tilbyde at holde mødet i øst. Vi modtager meget gerne henvendelser.

Med hensyn til udstillingen 1. december arbejdes der intenst på at skaffe gode kvalificerede dommere fra England.

Er der noget jeg eller vi i bestyrelsen kan gøre for at hjælpe eller er der noget vi evt. har overset, vil vi meget gerne have henvendelser. Desuden vil vi opfordre medlemmerne til at deltage aktivt på foreningens hjemmeside – stort som småt også gerne med billeder.

Med ønsket om et godt samarbejde hvor vi alle skal yde en indsats for vores fælles interesse og hobby – fuglene.

De bedste hilsner

Lars Andersen

25/02-2018

Oversæt

Danish Dutch English Finnish German Norwegian Swedish

Vi har 7 gæster og ingen medlemmer online

DANSK BORDER OG FIFEKLUB

© 2011 Alle Rettigheder forbeholdes.