Dansk Border og Fife Klub - Referat af 1. bestyrelsesmøde 2018

Dansk Border & Fifeklub

Stiftet 2008

Referater best. møderBESTYRELSESMØDE

ONSDAG DEN 14. MARTS.DAGSORDEN OG REFERAT.
Deltagere ved mødet : Lars, Gert og Ole. Afbud fra Bjarne.

Evaluering af temadag/generalforsamling.

Om formiddagen var Steen Dickov Hansen inviteret til at sætte fokus på en række relevante ting i forbindelse med opdræt af border og fife. Ved brug af meget flotte billeder og film samt dygtig styring kom Steen meget fint igennem formiddagen. Der var fra alle fremmødte stor tilfredshed med denne del af dagen. På hjemmesiden under punktet ”temadage” er Steens billeder og film gengivet.

Generalforsamlingen blev afviklet efter middagspausen. Du vil på hjemmesiden finde både dagsorden og referat under punktet ”om DBF”.

Konstituering.

Lars Andersen blev på generalforsamlingen valgt til formand. Gert Brandt næstformand, Ole Jeppesen sekretær/kasserer, Bjarne Bjørk Pedersen bestyrelsesmedlem, Kai Hoffman suppleant


Årsprogram.

Sommermøde i Vest hos Lars Andersen i Odense, sommermøde i øst hos Bjarne Bjørk Pedersen Havredal ved Slagelse. Yderligere oplysninger om sommermøderne kommer senere. Udstilling lørdag den 1. dec.

Udstilling 2018.

BorderdommerSimonTammam
Udstillingsstedet bliver igen Bellinge Idrætscenter lørdag den 1. dec. Henrik Holm har fået accept fra 2 engelske dommere, som vi nu har en aftale med. Border Fancy skal dømmes af Simon Tammam og Fife Fancy skal dømmes af Dave Tanner. Billledet er af Simon Tammam. Vi har desværre ikke noget billed af  Dave Tanner.


I 2017 havde vi for første gang udstilling i Bellinge Idrætscenter. Vi var/er meget tilfredse med den fysiske ramme, det samme gav glostergruppen også udtryk for.

I 2018 får vi en større udgift til dommergruppen end tidligere, samtidig skal vi i år have et større indkøb af rosetter samt pokaler. I håbet om flere udstillere i 2018 har vi besluttet, at fastholde samme priser for spisning og tilmelding af fugle.

Markedsføring af udstillingen er vigtig. I den forbindelse kom Lars med følgende ide: Vi giver de tyske opdrættere et tilbud om at møde fredag, hvor vi sikrer dem overnatning på nærmeste hotel (som de naturligvis selv betaler). Vi kunne så planlægge et lille arrangement fredag aften.

I 2018 skal vi sikre at alle holder frokostpause samtidig (efter planen).

Lars inviterer i aug./sept. alle relevante personer til udstillingsplanlægningsmøde.


Evt.

Ole

Oversæt

Danish Dutch English Finnish German Norwegian Swedish

Vi har 12 gæster og ingen medlemmer online

DANSK BORDER OG FIFEKLUB

© 2011 Alle Rettigheder forbeholdes.